გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Mithra Cave Hotel
სასტუმროს ტიპი: ბუტიკ სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Şeref Turizm Ticaret Ltd. Şti.
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Beyoğlu
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 8100031613
ოთახების რაოდენობა: 39
მშენებლობის წელი: 2014
ბოლო რენოვაციის წელი: 2014
ტელეფონი: +903842712295
ფაქსის ნომერი: +903842712296
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.mithracavehotel.com
Facebook: MithraCaveHotel
Instagram: mithracavehotel